1964'ten beri

Silat Kağıtçılık

1964 yılında kurulan Silat Kağıtçılık Türkiye de ilk mentollü ve mentolsüz mendil üretimini yaparak faaliyetine başlamıştır. 1968 yılında İstanbul Sanayi Odası’na tescilini yaptıran firmamız; yarım asıra dayanan tecrübesi ile sektöre yön veren firmalardan biri olmuştur.

Silat markasının yanı sıra; Selin, Boss ve Arı markaları ile peçete imalatına başlayan firmamız, günümüzün değişen koşullarında teknolojik alt yapıya ve Ar - Ge’ye yaptığı yatırımlarla sektördeki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır.

Şirketimiz temizlik kağıdı sektöründe Havlu, Peçete, Dispenser Peçete, Dispenser Havlu, Tuvalet Kağıdı ve Muayene Masa Örtüsü imalatını tüketici talepleri yönünde kaliteden ödün vermeden üretmektedir.

Ürünlerimize aldığımız; temel emniyet ve sağlık şartlarına uygun olduğunu beyan eden Avrupa Birliği Uygunluk Belgesi olan “CE” ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla aldığımız “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” ile kalitesi tescillenmiştir.

Kağıdın Tarihçesi

Tuvalet Kağıdı Tuvalet kağıdı, tuvalette kişisel temizlik için kullanılan, özel olarak hazırlanmış, suda çözünebilen ince kâğıt ile üretilen temizlik aracı. Fabrikasyon olarak ilk üretimi 1857 yılında Amerikalı Joseph Cattey tarafından gerçekleştirilmiştir. 1880 yılından sonra da rulo olarak satılmaya başlanmıştır.

Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kağıdın Tarihçesi
Kağıt ilk olarak yazı yazma amacı ile kil tabletlerlerin yerini almıştır. Benzer bir amaçla kullanılmış olmasına ve batı dillerinde kağıda adını vermiş olmansa karşın, papirüs, teknik açıdan kağıt olarak değerlendirilemez. Çünkü, papirüsün oluşturulması, bitki elyaflarının ayrıştırılıp, elde edilen elyafların yeniden kağıt levhalarına dönüştürülmesi sürecini içermez.

Bu anlamda kağıt imaları ilk kez M.S. 105'te Çin'de gerçekleştirilmiş ve buradan da Japonya'ya, oradan da Orta Asya ve Orta Doğu yolu ile Avrupa'ya yayılmıştır. Avrupa'da kağıt üretimi, İspanya'da 1150, Fransa'da 1189, Almanya'da 1320 ve İngiltere 'de 1494'te gerçekleşmiştir. Diğer taraftan kağıt Atlantik Okyanusunu 1690 yılında aşmış, Kanada'da ise 1803 yılında ilk üretim gerçekleşmiştir.

Kağıt yapımında ilk sorun hamurun liflendirilmesi olmuştur. İlk zamanlar bu sorun lifleri taşlar arasında oavarak, daha sonra da havan ve tokmaklarla çözülmüştür. Hollandalılar önce "Kapperij" denen bir çeşit didici ve birçok inip kalkan çekiçlerden oluşmuş bir aleti kullandılar. Sonra Hollandalılar 4 1660 yılında hollenderi bulmuşlar ve 1660-1673 yılları arasında geliştirmişlerdir. Hollender modern rafinörlerin atası olup yakın zamana kadar geniş ölçüde kullanılmıştır.

18. yüzyılda ortaya çıkan endüstriyel ve kimyasal devrimler etkisini kağıt sektöründe de göstermiştir. 1798 yılında Essones ve kağıtçılıkta çalışan L.N.Robert sürekli ve mekanik olarak çalışan Fourdrinier kağıt makinesini buldular. 1818 yılında Canson sonsuz eleğin altındaki emici kasaları buldu. 1840 yılında Fredrich G.Keller adli Alman bir bilgin öğütülmüş odun liflerinden kağıt yapan bir makinenin ilk kez patentini aldı.

Fikir üretimi, haberleşme ve iletişim için kaçınılmaz olan kağıt 1804 yılına kadar elle yapılmıştır. Endüstriyel devrim sonucu kağıt ihtiyacı arttığından artık paçavra hammadde olarak yetmez olmuştur. Dolayısı ile yeni lifsel kaynakların aranmaya başlamıştır.

Odundan endüstriyel olarak kağıt yapımı 1870-1880 yıllarında başlamıştır.

Malazgirt savaşı ile Anadolu'ya yerleşen Türklerin burada Kağıthaneler kurdukları bilinmektedir. Haçlı seferleri sırasında, Fransız ve İtalyanlar kağıtçılığı Türklerden öğrenerek ülkelerine götürmüşlerdir. İstanbul'da 1453 yılında Kağıthane köyünde kurulan tarihi Kağıthane III.Selim döneminde aralıklı olarak işletilmiştir. II.Beyazıt zamanında Bursa'da bir Kağıthane kurulmuş, 1486 yılından 1520 yılına kadar çalışmıştır. Matbaanın kuruluşundan sonra artan kağıt ihtiyacı dolayısı ile 1476 yılında Yalova'nın Elmalık köyünde Yalakabad kağıthanesi kurulmuş ve 19. yy. yarısına kadar başarı ile çalışmıştır. 1803 yılında Beykoz yakınındaki Hünkar iskelesine yeni bir Kağıthane kurulmuş ve II. Mahmut zamanında bu Kağıthane çok gelişmiştir. Burada yapılan kağıtlarda "İstanbul" filigranı, kuruluş tarihi ve işletme yılı bulunmaktaydı. Avrupa'da kağıt yapımının makineleşmesinden sonra Osmanlı Hükümeti İzmit'te bir kağıt fabrikası kurulmasına karar vermiş, fakat bu teşebbüs gerçekleşememiştir. Osmanlılar devrinde makine ile kağıt yapan ilk kağıt fabrikası, özel teşebbüs tarafından 1886 yılında İzmir'in Halkapınar semtinde kurulmuş, buhar makinesi ile işleyen ve hammadde olarak paçavra kullanılan bu fabrika kapitülasyonlar sebebi ile 6 ay sonra kapanmıştır. 1887 yılında başmabeyinci Osman Bey Beykoz'da Hamidiye kağıt fabrikasını kurmuş, dört makinesi olan bu fabrika 1915 yılına kadar çalışmıştır.

Cumhuriyet devrinde etüt ve projeleri kağıt mühendisi Mehmet Ali Kağıtçı tarafından hazırlanan ilk kağıt ve karton fabrikasının temeli 1934 yılında İzmit'te atılmıştır. İnşaat ve montajı 20 ay sürmüş ve ilk kağıt 18 Nisan 1936'da üretilmiştir. Bu ilk kağıt fabrikasının 1934 yılındaki adı Sümerbank Selüloz Sanayi Müessesesi, 1955 yılında Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi (SEKA) olmuştur.

Kaynak: http://www.mopak.com.tr/arge.aspx?id=1

Türkiye'de temizlik kağıdı sektörü

1) Temizlik kağıdı sektörünün swot analizi 2) Temizlik kağıdı sektörünün sorunları Türkiye'de temizlik kağıdı üretim, tüketim ve dağıtımı

Üretim: Türkiye'nin 2011 yılı temizlik kağıdı üretimi 461.936 tondur. Türkiye'de 48 kağıt fabrikası bulunmaktadır. Tuvalet kağıdının da içinde bulunduğu gruba "temizlik kağıtları" adı verilmektedir. Mendil, havlu ve peçete bu gruba girmektedir.

Temizlik kağıtları üretimi Türkiye'de hızla gelişen bir alandır. Öyle ki, makine endüstrisi içinde tuvalet kağıdı, peçete, havlu sarma ve paketleme makineleri ayrı bir kategori olarak bulunmaktadır. Temizlik kağıtları alanında bant sistemi ile çalışan makineler üreten 20'den fazla farklı marka bulunmaktadır. Bazı girişimciler kağıt fabrikalarına fason olarak ürettirdikleri tuvalet kağıdı, peçete vs. gibi ürünleri kendi atölyelerinde ambalajlayarak kendi markaları ile özellikle otel, hastane, restoranlara pazarlamaktadır.

Temizlik kağıtları konusuna gösterilen ilgi ve üretimde son yıllarda görülen artışın nedenleri arasında ilki kağıt sektörünün ana ham maddesi olan selüloz ithalatının kolaylaşması dikkat çekmektedir. Diğer bir neden ise sektörün makine parkının yenileşmesi ve buna bağlı olarak verimliliğin artmasıdır. En önemli nedenlerden biri de atık kağıt temini konusundaki gelişmelerdir. Harar denilen büyük torbalar ile dolaşarak sokaklardan kağıt toplayanların son yıllarda sayısı giderek artmıştır. Çünkü bu atık kağıtlar diğer çeşitlerle birlikte temizlik kağıtları üretiminde de ham madde olarak kullanılmaktadır. Üretimde atık kağıt kullanma oranı %50'nin üzerine çıkmıştır. Atık kağıt kullanma oranının artması ile bir yandan, dışa bağımlı olan kağıt sanayiinde önemli döviz tasarrufu sağlarken, diğer yandan özellikle tuvalet kağıdı üretiminde maliyetler düşürülebilmektedir.

Büyük kağıt fabrikalarının hemen hepsinde atık kağıt ayıklama ünitesi bulunmaktadır. Azalan maliyetler temizlik kağıdı üretimine olan ilgiyi de artırmıştır. Bu alanda büyük bir rekabet ortaya çıkmıştır. Türkiye'de atık kağıt presi üreten firma sayısının 90'ın üzerinde olması bahsedilen rekabeti ortaya koyan bir rakamdır.

Önceleri tek kat olan tuvalet kağıdı üretimi daha sonra iki kata çıkmıştır. Günümüzde üç kat olan çeşitleri de bulunmaktadır. Üç katlı, emici, başlangıçta suya dayanıklı ama sonra suda eriyen kağıtları üretebilmek kimya sanayiindeki gelişmelerle mümkün olabilmektedir. Yeni teknolojiler kağıdın bir yüzünün yumuşak dokuda, diğer yüzünün ise dayanıklı olarak üretilmesine imkan vermektedir.

Tüketim: Türkiye'nin 2011 yılı temizlik kağıdı tüketimi 370.518 tondur ve giderek artmaktadır. 2004 yılında Türkiye'nin temizlik kağıdı tüketimi toplam 92.1 milyon $ değerindeydi. Kişisel tüketimle beraber Türkiye'de ev dışı kullanım olarak tanımlanan alanlardaki tüketim o kadar önemlidir ki, tuvalet kağıdı üreticilerinin oteller, işyerleri, hastaneler vs. için ürettikleri özel markaları ve özel ambalaj tipleri bulunmaktadır. Perakende tüketim rakamlarına toplu tüketim rakamlarını da ekleyerek yapacağımız bir hesaplama ile, Türkiye'de kişi başına tuvalet kağıdı tüketimi 2004 yılı için 8 rulo dolayındadır. Kuşkusuz bu düşük bir tüketim rakamıdır. Ancak Türkiye bu konuda özel konumda bir ülkedir. Şöyle ki; tuvalet kağıdı üreticileri, pazarı harekete geçirmek için son yıllarda büyük çaba harcamışlardır. Eskiden Türkiye'deki hanelerin dörtte birine henüz tuvalet kağıdı girmemişti ve pazar büyümüyordu. Bu durumun ana nedeni, tuvalet kağıdının dini açıdan sakıncalı olduğu yolundaki yanlış bir inanışın önemli etkisiydi. Öyle ki Diyanet İşleri Başkanlığı, tuvalet kağıdı kullanımının caiz olup olmadığı tartışmalarına son vermek amacıyla 1995 yılında bir fetva yayınlamıştı. Bu fetvada "Taharet için özel olarak imal edilmiş kağıtlar üzerine yazı yazılması mümkün olmadığından, bu kağıtların temizlik için kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur" deniliyordu. Pazar liderleri arasında yer alan İpek Kağıt firması, 2000 yılı sonundan itibaren büyük bir kampanyaya girişmiş ve kullanıcı olmayan kesimin ayağına gitmeye karar vermiştir. Bu kampanyada 1,8 milyon adet tuvalet kağıdı numunesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun seçilmiş illerinde kapı kapı dağıtılmıştır. Bu kampanya sırasında yapılan toplantılarda, hijyenik konuların yanı sıra Diyanet İşlerinin fetvası da hatırlatılmış ve tüketimin artması büyük faydası olmuştur. Ardından yapılan ilk ölçümler, tuvalet kağıdı kullanma alışkanlığı olmayan her 100 tüketiciden 44'ünün ilk denemenin ardından tuvalet kağıdı kullanmaya devam ettiğini göstermiştir. Ancak yerleşmiş alışkanlıkları değiştirmek kolay olmamıştır. Ayrıca tam o sıralarda 2001 krizi ile yüzyüze kalan Türkiye'de yakalanan bu oran kalıcı olamamıştır. Ancak yine de pazar geliştirme konusunda çok önemli bir köşe başı olmuştur. Pazarın gelişmesine olan katkısı daha sonraki yıllarda görülmüştür.

Dağıtım: Temizlik kağıdı ürünlerinin Türkiye'de dağıtımını sağlayan satış zincirleri arasında
1. Süpermarketler
2. Marketler
3. Eczaneler
4. Hipermarket
5. Toptan satışlar
6. Perakende satışlar
7. Bakkallar bulunmaktadır.