İSG Politikası

İSG Politikası
İSG Politikası

Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz Ürünleri zamanında ve Standartlara uygun olarak gerçekleştirmek,

Faaliyet gösterdiğimiz sektör ile ilgili yasal mevzuat, yönetmelik şartları ve müşteri şartlarına uymak,

Kalite düzeyini sürekli yükseltmek için tüm çalışanlarımızın fikirlerini alıp, katılımlarını sağlamak,

İş yaptığımız müşteri ve kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.

Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek

Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,

Kalite, İSG & Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

SİLAT MARKALARIMIZ

© 2021 Silat Kağıtçılık. Copyright © Silat Kağıtçılık. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK Aydınlatma Metni