Enerji Politikası

Enerji Politikası
Enerji Politikası

Silat Kağıtçılık Ürünleri olarak Enerji Yönetimi’nde temel amacımız; sürdürülebilir kalkınma hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak ve korumaktır.

Bu amaç doğrultusunda faaliyetlerimizi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütmeyi taahhüt ederiz;

Enerji boyutlarımız ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek,

Enerji Yönetim Sistemimizi ve enerji tüketimimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirilmelerini sağlamak.

Enerji performans parametrelerimizi gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,

Satın alınan makine, ekipman ve hizmet seçimlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,

Yeni ürün ve proseslerin tasarımı aşamasında enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak,

Enerji Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi için gerekli kaynak ve bilgilerin erişilebilirliğini sağlamak,

Çalışanlarımızın enerji kullanım bilincini geliştirmek.

“Sürdürülebilir yaşam için enerji yönetimi hepimizin sorumluluğundadır”

SİLAT MARKALARIMIZ

© 2021 Silat Kağıtçılık. Copyright © Silat Kağıtçılık. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK Aydınlatma Metni