Çevre Politikası

Çevre Politikası
Çevre Politikası

Silat Kağıtçılık olarak temel amacımız;

Çağdaş kaliteli ve sağlıklı yaşamın gereği olan tüketim ürünlerinin sunumunda öncülük yapmak ve kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Bu amaç için çalışırken,

Çevre Yönetim sistemimizin etkinliğini ve çevre performansımızı Silat Kağıtçılık Sürdürülebilir Kalkınma hedef ve ilkelerini göz önünde bulundurarak sürekli geliştirmeyi,

Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,

Ürünlerimizin tasarım ve üretim sürecinden tüketim sürecine kadar tüm aşamalarda çevre kirliliğine sebep olabilecek etkenleri kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi yöntemleriyle en aza indirmeyi,

Mevcut proseslerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan ekipman seçimlerinde ve yeni yatırımlarda sürdürülebilirlik ilkesini göz önünde bulundurmayı,

Çalışanlarımızın çevre koruma bilincini ve duyarlılığını geliştirmeyi,

taahhüt ederiz.

SİLAT MARKALARIMIZ

© 2021 Silat Kağıtçılık. Copyright © Silat Kağıtçılık. Tüm Hakları Saklıdır. | KVKK Aydınlatma Metni